Du är här

Juridisk hjälp

Vi har tillgång till jurister och experter med mångårig erfarenhet av besluts- och omprövningsfrågor.

Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Det är en rättighetslag vilket innebär att om du uppfyller en del kriterier har du rätt till personlig assistans.

Är du osäker om du har rätt till personlig assistans? Behöver du hjälp med att ansöka om personlig assistans hos din kommun eller hos försäkringskassan? Är du osäker om du har rätt antal assistanstimmar i ditt beslut? Kontakta oss så hjälper vi dig kostnadsfritt!

Försäkringskassan gör regelbundet omprövning av assistansbeslut. Om du har frågor om en stundande omprövning, eller funderingar på hur det går till, eller vad omprövningen kan leda till, kontakta oss så hjälper vi dig i hela processen!